امنیت خودرو

قفل پدال

مدل کشویی و رایج در بازار با بدنه آهنی دارای قفل کامپیوتری

170,000 تومان

قفل پدال دوقفله

در این مدل از قفل پدال علاوه بر قفل موجود روی بدنه ، می توان یک قفل دیگر نیز به آن اضافه کرد که ضریب امنیت آن افزایش می یابد.

98,000 تومان