جشنواره زمستانه با کد تخفیف 7714
تا پایان جشنواره زمستانه

کف پا پراید (نانو ترمو)

کفپوش سه بعدی کاملا ضد آب سانا طراحی شده جهت نصب در اتاق داخلی خودروی پراید صندوقدار و هاچبک- به غیر از پراید صبا

180,000 تومان

کفپوش صندوق پراید (نانو ترمو)

کفپوش سه بعدی کاملا ضد آب سانا طراحی شده جهت نصب در صندوق عقب خودروی پراید صندوقدار و تک سوز

107,000 تومان