افزایش قیمت خودروهای گروه سایپا از هفته آینده

افزایش قیمت خودروهای گروه سایپا از هفته آینده

امسال در حالی که نرخ تورم بخش صنعت حدود 5.9 درصد و نرخ بهره وری 2.5 درصد (کاهنده) اعلام شده است، در مجموع افزایش قیمت خودروها 3.4 درصد خواهد بود.

نظر خود را بنویسید