روشن کردن کولر اتومبیل یا پایین آوردن شیشه، کدام مقرون به صرفه‌تر است؟نظر خود را بنویسید