نام جدیدترین برند خودرو بازار ایران را حدس بزنید!+تصاویر

نام جدیدترین برند خودرو بازار ایران را حدس بزنید!+تصاویر


به طور مثال در نمایشگاه خودرو شیراز با قرار دادن آئینه زیر خودروها به نمایش زیربندی خودروها برای شرکت کنندگان اقدام کرد.در کنار این مورد با نصب یک ماکت از خودروی بسترن مکانی برای عکاسی بازدیدکنندگان در گوشه ای از فضای غرفه مهیا نموده بود که از استقبال خوبی برخوردار شدهه بود.

در نمایشگاه خودروی مشهد اما کار برگزارکنندگان غرفه بهمن بسیار متفاوت بود، در مشهد بهمن موتور اقدام به رونمایی از جدیترین خودروی تولیدی نمود، بسترن بی30 جدیترین خودروی گروه بهمن در روز اول نمایشگاه در مراسمی با حضور تعداد زیادی از بازدیدکنندگان برگزار شد. تا اینجا هیچ اتفاق خاصی روی نداده است.

در کنار خودرویی که برای رونمایی پرده برداری شد، اتاقی از بسترن بی30 روی دیوار نصب شده بود و با سه رنگ مختلف اقدام به نمایش توانایی های اتاق در برابر تصادفات و سوانح کرده بودند.این اقدام گروه بهمن نشان دهنده ی اطمینان از ایمنی بسترن بی30 در سوانح است.موردی که در خودروهای تولیدی در بازار ایران به معضلی تبدیل شده است.

بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد، خودروی آینده ی خود را نیز به صورت بسیار زیر پوستی معرفی نمود.برگزار کنندگان غرفه گروه بهمن تصویری سیاه رنگ با نوشته ای انگلیسی روی دیوار نصب کرده بودند که با دقت بسیار زیاد می توان به جدیدترین شریک تجاری بهمن موتور پی برد.

شما هم با اگر به عکس و نوشته روی آن دقت کنید جدیدترین برند وارداتی به ایران را به یاد می آورید.

خلاقیت در نمایشگاه های خودرو کشور عنصری است که کمتر از جانب خودروسازان رعایت می شود.بازدیدکنندگان در غرفه هایی وارد می شوند که با چیدمان ساده ی خودروها حتی جایی برای استراحت پیدا نمی کنند.اما بهمن در دو نمایشگاه اخیر نشان داده است با توجه به حقوق بازدیدکنندگان می توان استانداردهای غرفه داری را ارتقا بخشید و به نوعی احترام به بازدیدکنندگان نه خدمتی اضافه بلکه حق آنان است.

نظر خود را بنویسید