اعلام شرایط طرح جدید فروش نقدی محصولات چری ویژه فروردین ماه 98

اعلام شرایط طرح جدید فروش نقدی محصولات چری ویژه فروردین ماه 98

طرح جدید فروش نقدی محصولات چری ویژه فروردین ماه 98 از سوی مدیران خودرو منتشر شد.

این طرح از تاریخ 20 فروردین ماه ویژه مشتریان فعال شده است.

854.jpg

نظر خود را بنویسید