جشنواره ویژه عید تا عید

15% تخفیف تا عید غدیر خم🎉

جزئیات تعیین تکلیف خریداران خودرو در طرح اتوخدمت سایپا

جزئیات تعیین تکلیف خریداران خودرو در طرح اتوخدمت سایپا

معاون بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینکه برخی افراد بیش از هزار قرارداد اتوخدمت منعقد کرده‌اند، گفت: 7 تا 8 هزار نفر از این مشتریان، واسطه هستند اما به هر کد ملی فقط یک خودرو با قیمت قبل تحویل داده می‌شود.

برخی مخاطبان با ثبت موضوعی تحت عنوان «مشکلات چندساله اتوخدمت را حل کنید» رسیدگی به موضوع تحویل خودرو در قالب قراردادهای اتوخدمت سایپا را خواستار شده بودند.

کاظمی با بیان اینکه هدف اصلی قراردادهای اتوخدمت پرداخت سود ماهانه به مشتریان بوده است که این سود تا ۲۸ درصد نیز محاسبه می‌شد، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در زمان انعقاد این قراردادها باید تاریخ تحویل خودرو مشخص می‌شد، البته بسیاری از این قراردادها دارای تاریخ مشخص هستند و دعوت‌نامه‌ها بر اساس این تاریخ‌ها ارسال می‌شد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلاً بسیاری از مشتریان با تمدید قرارداد خود، تمایلشان را نسبت به ادامه دریافت سود ماهانه اعلام می‌کردند ولی با افزایش قیمت خودرو خیلی از مشتریان خواستار دریافت خودرو شدند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینکه هر کدام از مشتریان با پرداخت ۵ تا ۱۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان قرارداد اتوخدمت را منعقد کرده بودند، افزود: طبق تصمیم‌گیری که در گروه سایپا انجام شد، مقرر شد به ازای هر کد ملی یک خودرو با قیمت قبل به مشتری تحویل داده شود و در مورد بقیه قراردادهایی که با یک کد ملی ثبت شده است نیز باید الحاقیه قرارداد منعقد شود.

به گفته وی، در این فرایند اگر مشتری خواستار تحویل خودرو بیش از یک دستگاه باشد می‌تواند این خودروها را با قیمت روز و تحویل ۹۸ دریافت کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشتریان از این طرح استقبال کرده‌اند، گفت: خودروهای تحویلی بر اساس آنچه در قرارداد معرفی شده، تعیین می‌شود و در مورد خودروهایی که تولید نداریم نیز خودروهای دیگر جایگزین می‌شوند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: افرادی که الحاقیه قرارداد را امضا کنند، تنها یک خودرو را با قیمت قبل تحویل خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار قرارداد در این مورد هنوز تعیین تکلیف نشده است، گفت: این تعداد قرارداد به ۱۰ هزار نفر اختصاص دارد که ۷ تا ۸ هزار نفر آنها واسطه هستند.

کاظمی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخی افراد بیش از هزار قرارداد منعقد کرده‌اند.

منبعفارس

 

نظر خود را بنویسید