قیمت خودرو 18 اسفند98

قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1397
قیمت سایپا 131 ای ایکس1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان)33,725,000
قیمت بازار (تومان)45,500,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 ای ایکس1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان)34,200,000
قیمت بازار (تومان)48,100,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ایکس1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان)36,100,000
قیمت بازار (تومان)50,500,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 151 اس ال 1390-1397
قیمت سایپا 151 اس ال1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان)39,800,000
قیمت بازار (تومان)42,500,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1397
قیمت سایپا تیبا اس ال1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان)41,600,000
قیمت بازار (تومان)53,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت ایران خودرو آریسان 1.7L 1394-1397
قیمت ایران خودرو آریسان 1.7L1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان)42,700,000
قیمت بازار (تومان)52,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت پژو 405 جی ال ایکس 1370-1397
قیمت پژو 405 جی ال ایکس1370-1397
قیمت نمایندگی (تومان)42,829,000
قیمت بازار (تومان)73,500,000
10 دقیقه پیش
قیمت ایران خودرو سمند ال ایکس 1.8 1381-1397
قیمت ایران خودرو سمند ال ایکس 1.81381-1397
قیمت نمایندگی (تومان)43,597,000
قیمت بازار (تومان)78,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز 1390-1397
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان)44,175,000
قیمت بازار (تومان)56,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت ایران خودرو سمند ال ایکس 1.7 1381-1397
قیمت ایران خودرو سمند ال ایکس 1.71381-1397
قیمت نمایندگی (تومان)44,640,000
قیمت بازار (تومان)82,300,000
10 دقیقه پیش
قیمت پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز 1370-1397
قیمت پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز1370-1397
قیمت نمایندگی (تومان)45,170,000
قیمت بازار (تومان)74,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت پژو 405 اس ال ایکس 1370-1397
قیمت پژو 405 اس ال ایکس1370-1397
قیمت نمایندگی (تومان)45,638,000
قیمت بازار (تومان)80,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1397
قیمت سایپا 131 اس ایکس1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)46,100,000
10 دقیقه پیش
قیمت پژو 206 تیپ 2 1380-1397
قیمت پژو 206 تیپ 21380-1397
قیمت نمایندگی (تومان)47,174,000
قیمت بازار (تومان)77,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 اس ایکس1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)48,500,000
10 دقیقه پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان)50,041,000
قیمت بازار (تومان)90,000,000
2 ماه پیش
قیمت سایپا 111 اس ال 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ال1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)51,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 111 اس ای 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ای1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)51,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 111 ال ای 1389-1397
قیمت سایپا 111 ال ای1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)51,000,000
10 دقیقه پیش
قیمت سایپا 111 ای ایکس 1389-1397
قیمت سایپا 111 ای ایکس1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان)به زودی
قیمت بازار (تومان)51,000,000
10 دقیقه پیش
 
 
منبع:car.ir

نظر خود را بنویسید