قیمت مصوب برای خودروهای جایگزین برلیانس مشخص شد

قیمت مصوب برای خودروهای جایگزین برلیانس مشخص شد

براساس طرح ارائه شده شرکت سایپا، ثیت نام کنندگان خودرو برلیانس میتوانند محصولات جایگزین را با قیمت‌های مصوب تیر 97 و اردیبهشت 98 دریافت کنند.

جزئیات این طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

io8etvb35zhwjphw3pg.jpg
قیمت‌های مصوب جدول ارائه شده به شرح ذیل می‌باشد:

hbxfa4pkiiu6i0g0alvb.jpg

نظر خود را بنویسید