مراقب پیامک‌های جعلی کارت سوخت باشید

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور به تازگی نسبت به پیامک‌های جعلی ثبت‌نام کارت سوخت هشدار داده و از مردم خواست که در این زمینه هوشیار باشند.
به نقل از فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در این زمینه هشدار داد که پیامک هایی که به تازگی به بعضی از افراد در خصوص ضرورت ثبت‌نام کارت سوخت ارسال می شود جعلی بوده و مردم باید در این زمینه هوشیار باشند. در این پیامک ها افراد به سایت‌های جعلی جهت تکمیل مدارک هدایت شده و اطلاعات کارت بانکی آن ها به سرقت می رود.

نظر خود را بنویسید