هزینه انتقال سند انواع مدل پژو 405 در دفاتر اسناد رسمی

مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:

- حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)

- اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله

- اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )

- شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک )

- برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)

- اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده توسط فروشنده)

- اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر

هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو 405 در سال 98:
 

نوع خودرو سال ساخت هزینه کل انتقال سند (تومان)
405 بنزینی 1398 841،000
405 بنزینی 1397 767،000
405 بنزینی 1396 693،000
405 بنزینی 1395 620،000
405 بنزینی 1394 545،000
405 بنزینی 1393 471،000
405 بنزینی 1392 389،000
نوع خودرو سال ساخت هزینه کل انتقال سند (تومان)
405 دوگانه سوز 1398 860،000
405 دوگانه سوز 1397 784،000
405 دوگانه سوز 1396 708،000
405 دوگانه سوز 1395 632،000
405 دوگانه سوز 1394 556،000
405 دوگانه سوز 1393 481،000
405 دوگانه سوز 1392 397،000
نوع خودرو سال ساخت هزینه کل انتقال سند (تومان)
405 SLX 1398 915،000
405 SLX 1397 833،000
405 SLX 1396 752،000
405 SLX 1395 671،000
405 SLX 1394 590،000
405 SLX 1393 508،000
405 SLX 1392 422،000

نظر خود را بنویسید