وزارت صمت به همکاری با خودروسازان معتبر بین المللی مکلف شد

در جلسه علنی روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98، مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو، ماده 5 این طرح را به تصویب رساند و نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ایجاد شرایط و زیرساخت های لازم برای ورود فناوری های روز تولید اتومبیل با مشارکت و همکاری خودروسازان معتبر جهانی مکلف کردند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در افق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند تا بسترها و شرایط لازم را برای همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خودروسازی جهان در راستای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو را فراهم کرده و یا در صورت نیاز سرمایه گذاری های مشترک با خودروسازان معتبر بین المللی انجام دهند. هرچند آئین نامه اجرایی این ماده طی 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صمت با همکاری اتاق و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه شده و به تصویب مدیران و هیئت وزیران خواهد رسید.

نظر خود را بنویسید