کارمانیا تحویل خودرو در منزل با پلاک را آغاز کرد

کارمانیا تحویل خودرو در منزل با پلاک را آغاز کرد

بر اساس آرمانهای خودروسازی کارمانیا، فروش پایان یک تعهد نیست بلکه آغازیست از ارائه خدمات به مشتریان خود که نه تنها با انتخاب هوشمندانه خود تفاوت را آغاز نموده اند بلکه شایسته بهترین ها در عرصه خودروی این کشور می باشند و مهمترین عنصر سازمان شناخته می شوند.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید