گزارش تخلف در سانا

گزارش تخلف

سیستم گزارش تخلف

سانا همواره خواهان برقراری شفافیت کامل و رعایت استانداردهای اخلاقی در کسب و کار خود بوده است. در این راستا، سیستم گزارشگری تخلف این فرصت را برای مشتریان ایجاد می‎کند تا هرگونه تخطی از استانداردهای اخلاقی را به شرکت گزارش کنند.

منظور از تخلف چیست؟

تخلف اقدامی عمدی است که فرد با ایجاد ممانعت و یا با توسل به اعمال و ابزار فریب کارانه و یا غیر قانونی مرتکب می شود تا به منافع غیرقانونی برای خود و دیگر افراد دست یابد یا موجب ورود خسارت غیرقانونی به دیگران شود. در بسیاری از مواقع چنین اعمالی با هدف فریب دادن و یا گمراه کردن دیگران انجام می شود و آنها را به انجام عمل خلاف سوق می دهد یا آنها را از انجام عمل درست و یا اتخاذ تصمیم صحیح باز می دارد که در مواردی این اعمال یا ابزار می توانند فاقد شواهد مادی باشند. شما می‎توانید از این سیستم برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در خصوص فعالیت‎های نادرستی که مغایر با قوانین و مقررات یا استانداردهای اخلاقی است، استفاده کنید.
در صورت هر نوع تخلف یا مشکل از لحاظ عملکرد سیستم و شکایت از پرسنل و محصولات فرم ذیل را کامل نمایید.