کف پا ساینا (TPE)

کفپوش سه بعدی کاملا ضد آب سانا طراحی شده جهت نصب در اتاق داخلی خودروی ساینا

150,000 تومان

کفپوش صندوق ساینا

کفپوش سه بعدی کاملا ضد آب سانا طراحی شده جهت نصب در صندوق عقب خودروی ساینا تک سوز

84,000 تومان

پکیج ویژه ساینا (TPE)

ست کامل کفپوش ساینا تک سوز شامل کفپوش اتاق داخلی و کفپوش صندوق عقب همراه با 5 درصد تخفیف

222,000 تومان